SỬA CHỮA CÂN XE TẢI.

Chúng tôi với đội ngũ do chính hãng đào tạo, học và nhận chứng chỉ chuyên môn tại tổng cục đo lường Việt Nam. Được thực chiến nhiều năm, nguồn thiết bị chính hãng phong phú, có khả năng xử lý tất cả các lỗi của mọi loại cẫn xe tải với giá hợp lý nhất.

Call Now