TRẠM CÂN BÀN BÊ TÔNG

Trạm cân với bàn cân được làm bằng bê tông có ưu điểm chịu được muối mặn, hóa chất, chi phí bảo dưỡng thấp

Call Now