Về chúng tôi

Cân Điện Tử Hoàng Thanh chuyên cung cấp các loại cân điện tử ứng dụng trong công nghiệp và thương mại cụ thể như trong công nghiệp có cân xe tải, cân ô tô, cân bồn, cân định lượng, cân móc treo, cân tự động, trong thương mại có cân bàn từ 30kg đến 1 tấn, cân tính giá tiền, cân gia súc, cân lợn, cân heo, cân bò, cân gà.