Sử dụng cân điện tử trong chăn nuôi cần biết.

Cân gia súc điện tử hiện nay đã được dùng khá phổ biến trong ngành nông nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Do có độ chính xác cao, cân giá súc điện tử giúp cho việc quản lý giám sát trọng lượng vật nuôi khá thuận tiện từ đó người chăn nuôi đánh giá được hiệu quả trong việc đầu tư các công thức vỗ béo vật nuôi trong từng thời kì tăng trưởng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Ngoài ra khi vật nuôi thương phẩm đến thời kỳ xuất bán, cân điện tử làm tránh thất thoát và giảm nhân công trong mua bán gia súc, gia cầm thương phẩm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now